DỊCH VỤ CHÍNH

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • DỊCH VỤ ÁP TẢI HÀNG

  DỊCH VỤ ÁP TẢI HÀNG

  BẢO VỆ VMS 8/15/2020 10:34:23 AM

  Bảo vệ vận chuyển tiền, vận chuyển hàng hóa, tài liệu … Giới thiệu Dịch vụ áp tải Áp tải vận chuyển tiền, áp tải vận chuyển hàng hóa đặc biệt, hàng hóa có giá trị cao (không bao gồm các loại hàng Quốc cấm theo Luật pháp quy định). Dịch vụ “Áp tải tiền”…

  ...xem chi tiết

 • DỊCH VỤ BẢO VỆ TÀI SẢN

  DỊCH VỤ BẢO VỆ TÀI SẢN

  BẢO VỆ VMS 8/15/2020 10:44:37 AM

  Bảo vệ cao ốc, văn phòng, ngân hàng, nhà máy, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ quan, công trường, nhà riêng, bệnh viện, trường học … Giới thiệu Dịch vụ bào vệ tài sản cố định I – MỤC TIÊU BẢO VỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM: Thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi…

  ...xem chi tiết

 • DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ

  DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ

  BẢO VỆ VMS 8/18/2020 4:39:34 PM

  NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ TÒA NHÀ a. Hướng dẫn khách ra vào văn phòng – Dịch vụ bảo vệ văn phòng vòng ngoài, không cho người không có phận sự vào. – Điều phối các phương tiện giao thông: xe có đăng ký thì được phép chạy vào bên trong, xe không đăng ký hoặc…

  ...xem chi tiết

 • BẢO VỆ NHÀ MÁY KCN

  BẢO VỆ NHÀ MÁY KCN

  BẢO VỆ VMS 8/15/2020 10:45:50 AM

  Công ty Bảo Vệ VMS cung cấp các hoạt động Tuần tra, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các khu công nghiệp. Phối kết hợp với Ban quản lý khu công nghiệp – cụm công nghiệp, lực lượng bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong các khu công nghiệp – cụm công nghiệp…

  ...xem chi tiết

 • DỊCH VỤ ÁP TẢI TIỀN

  DỊCH VỤ ÁP TẢI TIỀN

  BẢO VỆ VMS 8/15/2020 10:43:55 AM

  Dịch vụ “Áp tải tiền” vận chuyển các tài sản có giá trị và tiền mặt cho các công ty, trung tâm thương mại… Bằng các phương tiện vận chuyển kèm theo  đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng các trang thiết bị hiện đại Quý Khách Hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi…

   

  ...xem chi tiết