CÔNG TY BẢO VỆ CÓ ĐƯỢC NỢ LƯƠNG NHÂN VIÊN KHÔNG ?

Tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người lao động. Thế nhưng trong một số trường hợp, không phải công ty bảo vệ nào cũng chi trả lương cho người lao động. Vậy công ty bảo vệ có được phép nợ lương nhân viên không?

 

 

Người lao động được trả lương vào lúc nào?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động mới nhất, tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Đồng thời người sử dụng lao động (ở đây là các công ty bảo vệ, các tổ chức, doanh nghiệp thuê bảo vệ) có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc khoán.

Nếu trả lương theo thời gian:

- Với nhân viên bảo vệ hưởng lương theo giờ - ngày - tuần: Được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- Với người hưởng lương tháng: Được trả lương 01 lần/tháng hoặc nửa tháng một lần.

Nếu trả lương theo sản phẩm hoặc khoán:

- Trường hợp này lương của bảo vệ được trả theo thoả thuận của hai bên. Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Công ty dịch vụ bảo vệ có được nợ lương - chậm lương nhân viên không?

Tiền lương ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thường ngày của mỗi nhân viên bảo vệ, chính vì vậy, pháp luật đảm bảo cho người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn.

Bên cạnh đó, theo Điều 24 Nghị định số 05 năm 2015 của Chính phủ, trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn theo thỏa thuận thì được trả chậm nhưng KHÔNG QUÁ O1 THÁNG.

 

Hình minh hoạ

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải trả thêm cho người lao động 01 khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Cụ thể:

- Nếu trả lương chậm dưới 15 ngày thì KHÔNG PHẢI TRẢ THÊM;

- Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản:

Tiền trả thêm = Số tiền trả chậm x Lãi suất trần tiền gửi kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố

"Khi Ngân hàng Nhà nước không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương".

Căn cứ quy định nêu trên, có thể khẳng định, chỉ khi bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty bảo vệ đã tìm cách khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hẹn thì mới được nợ lương nhân viên và chỉ nợ trong vòng 01 tháng.